01 Tháng 03 Năm 2018

Lê Diệu Hằng

Lúc đầu không biết MOS là cái chi hết, bạn bè rủ nên đi học cho biết. Nghe cái chi mà chứng chỉ International là mình mê à, đã rứa thầy còn dễ thương, tận tình và vui vẻ hết sức luôn í. Hồi trước cũng biết sơ sơ vài cái excel mà không tự tin, rứa mà học thầy 1 tháng thấy excel vi diệu ghê luôn, cũng tự tin hơn trước nhiều lắm. Không chỉ đc nhận chứng chỉ quốc tế mà còn thành thạo excel, thích lắm nha!

Mình thì nhác học, ham đi chơi nên nghỉ hoài à, rứa mà thầy vẫn tận tình giải thích lại mấy cái mình bị lỡ. Đã rứa cuối kì thi điểm cao hơn mình tưởng nhiều 🙂
Nhờ có MOS giờ đi mô cũng tự tin phần excel của mình hết (y).